خانه / جابک / ديدار با دكتر عابدی سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس

ديدار با دكتر عابدی سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس

ديدار و گفتگو با دكتر عابدی سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس

 

طی این دیدار و گفتگو مسائل و مشکلات جامعه بررسی گردید و اجرایی شدن قانون سخت و زیان آور برای شاغلین آزمایشگاه ها در مراکز تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.