خانه / جابک / دیدار با دكتر سبحانی فر و دكتر محجوب، نمایندگان سبزوار و تهران در مجلس

دیدار با دكتر سبحانی فر و دكتر محجوب، نمایندگان سبزوار و تهران در مجلس

‍ دیدار رئیس هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالينی کشور با دكتر سبحانی فر و دكتر محجوب، نمایندگان سبزوار و تهران در مجلس

محور گفتگو:

عدم اجرای مشاغل سخت وزیان آور درسازمان تامین اجتماعی
عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری