خانه / جابک / نامه دكتر عابدی به سازمان تامين اجتماعی و درخواست بررسی قانون سختی کار آزمایشگاه

نامه دكتر عابدی به سازمان تامين اجتماعی و درخواست بررسی قانون سختی کار آزمایشگاه

در ادامه مکاتبه با دكتر عابدی،  سخنگوی کمسیون بهداشت و درمان مجلس و پیگیری های انجام شده، ایشان طی نامه ای خطاب به سازمان تامين اجتماعی، درخواست بررسی قانون سختی کار در آزمایشگاه را تاکید کردند.