آخرین خبرها
خانه / کمیته رفاهی

کمیته رفاهی

شرح وظایف کمیته امور رفاهی

  •  فراهم آوردن امکانات رفاهی برای اعضا درحدود مقررات و با در نظرگرفتن امکانات فنی ومالی

  •  تعامل با سازمان های ذی ربط  به منظور بهره برداری از امکانات فرهنگی، سیاحتی، ورزشی و امکانات تحقیقاتی و ارائه برنامه های زمانبندی شده برای اعضا

  •  زمینه سازی برای استفاده از تسهیلات اعتباری و مالی و وام بانکهای کشور به نفع اعضای جابک

  • جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و هدایت سرمایه جذب شده در راستای اجرای اهداف جابک