آخرین خبرها
خانه / کمیته علمی

کمیته علمی

شرح وظایف کمیته علمی

  • تعیین خط‌مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، و علمی داخل و خارج از کشور

  •  برنامه‌ریزی در زمینه برگزاری جلسات  مربوط به نمایشگاه ها و کنفرانس هایی علمی در ارتباط با وظایف ذیربط، طبق مصوبات هیأت مدیره

  •  برپایی کارگاه ها و سیمنارها ی علمی

  •  فعالیت و برنامه ریزی برای چاپ کتاب، مجموعه مقالات و سایر ملزومات مورد نیاز جابک

     نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت رسمی و غیر رسمی مرتبط برای اعضا و سایر متقاضیان( بشکل مستقیم یا نیابتی)

  •  اخذ مجوزهای لازم و انتشار نشریه علمی – صنفی جابک