آخرین خبرها
خانه / کمیته امور مالی

کمیته امور مالی

شرح وظایف کمیته امور مالی

  •  انجام کلیه امور مالی و خزانه داری جابک

  •  تشکیل پرونده مالی جهت تشکلهای استانی و نظارت بر عملکرد مالی استانها

  • جذب سرمایه های ناشی از هدایا ، خیریه و  ….به منظور افزایش توان مالی جابک

  •  بودجه بندی برنامه های مصوب هیات مدیره

  •  نظارت بر کلیه قرارداد های مالی